Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

Detský folklórny festival Mravenec 2. ročník

Druhý ročník folklórneho festivalu Mravenec sa uskutočnil dňa 11. 9. 2010 na Kamenom mlyne.

V programe vystúpili

  • Detský folklórny súbor Červené jabĺčko z Rovinky
  • Detský folklórny súbor Gerulata z Rusoviec
  • Volkstanzgruppe z Zurndorfu (Rakúsko)
  • Detský folklórny súbor Grbárčieta z Devínskej Novej Vsi
  • Detský folklórny súbor Štvrčánek z Plaveckého Štvrtka
  • Folklórny súbor Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka
  • Detský folklórny súbor Klnka z Bratislavy - Dúbravky
  • Detská folklórny súbor Dolina z Bratislavy

Hosť festivalu: Jožka Šmukař a cimbálová muzika

Moderátorka: Gitka Benkovičová