Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

Detský folklórny festival Mravenec 4. ročník

Štvrtý ročník detského folklórneho festivalu sa uskutočnil dňa 15. 9. 2012 na Kamenom mlyne.

V programe vystúpili

  • DFS ŠTVRTČÁNEK z Plaveckého Štvrtka
  • DFS ROZMARÍN z Viedne
  • DFS KLNKA z Bratislavy
  • DFS POĽANA z Očovej
  • FS ŠTVRTČAN z Plaveckého Štvrtka
  • DFS TRNEČKA zo ZLÍNA
  • DNS BŘECLAVÁNEK z Břeclavi
  • DFS BAZALIČKA z ROHOŽNÍKA
  • DFS HÁJENKA a DĽH JARABINKA z Bratislavy
  • DFS a MFS NEZÁBUDKY z Drietomi

Moderátor: Jožko Benkovič z Lábu

Garant Festivalu: Ingrid Saňková a Peter Saňka

Podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory Nadácie SPP, Nafty a.s. a Pozagas a.s.Malacky
Mediálnim partnerom bolo Rádio Regina