Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

Detský folklórny festival Mravenec 5. ročník

Tochtoročný detský foklórny festival Mravenec sa uskutoční dňa 14. septembra 2013 na Kamennom mlyne.

V programe sa predstavia:

GAJRET - Sarajevo (BaH)
KOSTIČÁNEK - Kostice (ČR)
MACEJKO - Malacky
GERULATA - Bratislava, Rusovce
GRBARČIETA - Bratislava, Devínska Nová Ves
KLNKA - Bratislava
ŠTVRTČÁNEK - Plavecký Štvrtok
ŠTVRTČAN - Plavecký Štvrtok
L?BJANEK - Láb
SLNEČNICA - Piešťany

Hosť festivalu: FS TECHNIK - Bratislava

Moderuje: Michaela Adamovičová
Garanti festivalu: Ingrid Saňková a Peter Saňka
Pripravené budú detské atrakcie, tvorivé delne, mini ZOO, občerstvenie

Vstupné dobrovoľné.