Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

Detský folklórny festival Mravenec 6. ročník

Tohtoročný detský festival Mravenec sa uskutočnil dňa 6. septembra 2014 v Plaveckom Štvrtku. Predstavili sa na ňom nasledovný účinkujúci:

  • FS Hanýsek zo Šakvíc (ČR)
  • DFS Polajenka z Hodonína (ČR)
  • DFS Dolina z Bratislavy
  • DFS Klnka z Bratislavy
  • DFS Magdalénka z Modry
  • DFS Stupavjánek zo Stupavy
  • DFS Kolíska z Dubnice, SZUŠ Prokofievova 3A
  • DFS Štvrčánok z Plaveckého Štvrtka
  • DFS Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka

Hosť festivalu

  • FS Karpaty z Bratislavy

Moderátorka: Michaela Adamovičová

Réžia programu: Ingrid Saňková, Peter Saňka