skcsendees

  Detský folklórny festival Mravenec 4. ročník

   

  Štvrtý ročník detského folklórneho festivalu sa uskutočnil dňa 15. 9. 2012 na Kamenom mlyne.

  V programe vystúpili
  DFS ŠTVRTČÁNEK z Plaveckého Štvrtka
  DFS ROZMARÍN z Viedne
  DFS KLNKA z Bratislavy
  DFS POĽANA z Očovej
  FS ŠTVRTČAN z Plaveckého Štvrtka
  DFS TRNEČKA zo ZLÍNA
  DNS BŘECLAVÁNEK z Břeclavi
  DFS BAZALIČKA z ROHOŽNÍKA
  DFS HÁJENKA a DĽH JARABINKA z Bratislavy
  DFS a MFS NEZÁBUDKY z Drietomi
  Moderátor: Jožko Benkovič z Lábu

  Garant Festivalu: Ingrid Saňková a Peter Saňka

  Podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory Nadácie SPP, Nafty a.s. a Pozagas a.s.Malacky
  Mediálnim partnerom bolo Rádio Regina

   

  © 2018 Občianske združenie ŠTVRTČAN