skcsendees

  Detský folklórny festival Mravenec 6. ročník

   

  Tohtoročný detský festival Mravenec sa uskutočnil dňa 6. septembra 2014 v Plaveckom Štvrtku. Predstavili sa na ňom nasledovný účinkujúci:

  FS Hanýsek zo Šakvíc (ČR)
  DFS Polajenka z Hodonína (ČR)
  DFS Dolina z Bratislavy
  DFS Klnka z Bratislavy
  DFS Magdalénka z Modry
  DFS Stupavjánek zo Stupavy
  DFS Kolíska z Dubnice, SZUŠ Prokofievova 3A
  DFS Štvrčánok z Plaveckého Štvrtka
  DFS Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka
  Hosť festivalu

  FS Karpaty z Bratislavy
  Moderátorka: Michaela Adamovičová

  Réžia programu: Ingrid Saňková, Peter Saňka

   

  © 2018 Občianske združenie ŠTVRTČAN