Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

O nás

Štvrtčan je dobrovoľným, nezávislým združením občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji kultúrno - spoločenského života v obci Plavecký Štvrtok.

Naše hlavné ciele

  1. Rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt obce
  2. Oživenie kultúrno-spoločenských a športových aktivít v obci
  3. Zabezpečenie prezentácie a propagácie ľudových zvykov, krojov a ostatných hodnôt pre určenie identity obce a jej občanov
  4. Podpora regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky, cezhraničnej spolupráce a zamestnanosti
  5. Rozvoj podnikateľských a iných aktivít za účelom ochrany životného prostredia ako aj za účelom zviditeľnenia obce v regióne Záhoria