Občianske združenie Štvrtčan

kultúra pre všetkých

Sekcia folklóru

Sekcia folklóru patrí medzi najaktívnejšie zložky OZ Štvrtčan. Základ tvoria dva folklórne súbory a to:

  • Detský folklórny súbor Štvrtčánek (DFS Štvrtčánek)
  • Folklóny súbor Štvrtčan (FS Štvrtčan)

DFS Štvrtčánek

bol založený na jeseň v roku 2007. Vedúcou súboru je pani Ingrid Saňková a spolu so svojim manželom Petrom sa zaslúžili o súčasnú úroveň folklóru v obci Plavecký Štvrtok. Do súboru chodí pravidelne okolo 25-30 detí, ktoré nacvičujú ľudové tance nielen z regionu Záhoria, ale aj z ostatných regionov Slovenska. Počas svojej existencie sa zúčastnili na mnohých vystúpeniach nielen v obci, ale aj v širokom okolí. V súbore pôsobia deti vo veku 4 - 12 rokov. Tie najšikovnejšie pôsobia v známom DFS Klnka v Bratislave, ktorý taktiež vedú manželia Saňkovci.

Trening je každý štvrtok od 17:15 do 18:30 hod.

Folklórny súbor Štvrtčánek
Hodové slávnosti


DFS Štvrčánek
 


FS Štvrtčan

vznikol na jar v roku 2008 a základ tvoria rodičia detí, ktoré začali pracovať v DFS Štvrtčánek a taktiež sa ich ujala pani Saňková. Prvý krát sa predstavili verejnosti už na štvrtecké hody v auguste 2008. Potom nasledovalo množstvo vystúpení na rôznych oslavách, festivaloch a iných kultúrnych podujatiach. Dnes má súbor 16 až 20 aktívnych členov. Súbor je spoluorganizátorom detského folklórneho festivalu Mravenec, ktorý sa organizuje každoročne na Kamennom Mlyne.

Trening je každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod.

Folklórny súbor Štvrtčan


Štvrtčan