skcsendees

    Festival MRAVENEC má za cieľ prezentovať ľudovú kultúru a tradície zo všetkých regiónov Slovenska, ale aj z blízkeho zahraničia. Je predovšetkým určený detským folklórnym súborom z oblasti ľudového tanca, spevu a hudby. Je to príležitosť širokej verejnosti ukázať krásu slovenských krojov, temperamentné vystúpenia detských súborov, zažiť radosť detí z pohybu . Každoročne sa ho zúčastňuje priemerne 350 aktívnych tanečníkov, muzikantov a spevákov zo Slovenska a zo zahraničia.

    Ako každý rok, i tento sme začiatok Veľkej noci, ako najstaršieho a najvýznamnejšieho kresťanského sviatku zahájili spolu s deťmi, rodičmi i starými rodičmi tvorivými dielňami. Sobota 28.3.2015 v Ekocentre bola plná radosti, smiechu, no hlavne tvorby. Pripomenuli sme si zdobenie a výrobu vencov na dvere našich príbytkov klasickými prírodnými materiálmi (stužky, perníčky, škrupinky, slama). Všetko to, čo je dosažiteľné, ednoduché a pritom krásne. Nemohlo chýbať ani tradičné pletenie korbáčov z vŕbového prútia. Chlapci, ale i muži si ho mohli hneď vyskúšať, či fungujú.

    Detský folklórny súbor Štvrtčánek vypisuje konkurz pre chlapcov a dievčatá vo veku od 5 do 15 rokov 19. septembra 2013 (štvrtok) od 17:00 do 18:00 hod Ekocentrum (pri kostole) Plavecký Štvrtok. Priniesť si cvičky.

    FS ŠTVRTČAN sa 18.mája 2013 zúčastnil na majálese v Záhorskej Bystrici. Členovia súboru dostali opäť pozvánku na toto podujatie na základe dobrej prezentácie v minulých rokoch. Výstúpili so svojimi tancami a potom pokračovali v zábave. Vystupovali spolu aj s DFS Klnka. Pred zahájením majálesu bol sprievod krojov cez obec. Folkloristi opäť dobre reprezentovali naše občianské združenie aj obec Plavecký Štvrtok.

    © 2018 Občianske združenie ŠTVRTČAN